NÁVRHY INTERIÉRŮ 

- interiéry obytné i komerční, celkový koncept, konkrétní návrh, řešení detailů, materiálů a barev, pomoc s výběrem dodavatele, pomoc s výběrem konkrétního nábytku a zařizovacích předmětů, autorský dozor při realizaci. 

Konkrétně například:
•    řešení jednotlivých místností - kuchyní, koupelen, obývacích pokojů atd.
•    návrhy komerčních prostorů – prodejny, administrativní prostory
•    návrhy dispozičních změn a stavebních úprav
•    spaceplanning
•    a mnoho dalšího …


   ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, NÁVRHY

- návrhy novostaveb i rekonstrukcí, objekty nejrůznějšího rozsahu i zaměření.

Konkrétně například:
•    návrhy novostaveb rodinných domů
•    návrhy rekonstrukcí objektů
•    návrhy komerčních i bytových objektů
•    studie využitelnosti území
•    objemové a dispoziční studie
•    návrhy drobnějších prvků – řešení vstupu do objektu, řešení fasád atd.
•    a různé další …


   URBANISTICKÉ STUDIE

- urbanistické studie různého rozsahu

Konkrétně například
•    studie konverze areálů
•    studie lokality pro bydlení
•    a různé další …


   STAVEBNÍ/PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- stavební dokumentace pro úřady i pro realizaci stavby. Spolupracuji i s odborníky z ostatních profesí.

Konkrétně například:
•    dokumentace pro územní rozhodnutí
•    dokumentace pro stavební povolení
•    dokumentace pro realizaci stavby


   KONZULTACE/PORADENSTVÍ

- služba pro klienty, kteří nechtějí řešit větší projekt, ale chtějí se poradit s  architektem odborníkem. Může jít například o barevné řešení interiéru, pomoc s výběrem nábytku. Příkladem je také klient, který má svého stavebního projektanta, ale chce si nechat poradit od architekta s určitými detaily, nebo i celkem. Výsledkem konzultace budou informace pro klienta, nebo také, což se často stává, objednání studie, nebo úvodních skic pro ověření barevnosti a prostorového řešení zamýšleného stavebního záměru. 

 

   PŘÍKLAD SPOLUPRÁCE:

1./ ÚVODNÍ SCHŮZKA

V každém projektu je mnoho vstupních údajů jako například individuální potřeby klienta, požadavky na provoz, lokalitu, vazby na okolí, individuální vkus a představy klienta a v neposlední řadě finance.

To vše si spolu prodiskutujeme a nastíníme si směr spolupráce, jako jsou termíny, cena a podoba projektu, jakou od architekta čekáte.

FÁZE PROJEKTU:

1. koncept

2. studie

3. stavební dokumentace

4. výrobní dokumentace pro nábytek

5. autorsko-technický dozor

Je jen na klientovi, do jaké hloubky potřebuje projekt zpracovat.

2./ VARIANTY ŘEŠENÍ

Domluvíme se na termínech, ve kterých si prokonzultujeme navržené varianty a vybereme jednu, kterou dopracuji jako výslednou. Nejčastějším výsledkem je, že výsledná varianta obsahuje prvky i z variant ostatních. Výsledný návrh je vždy výsledkem konzultací s architektem, klient se tedy nemusí obávat, že obdrží napoprvé konečnou variantu návrhu a nebude s ní spokojen.

3./ CENA

Cena je vždy individuální a je k jednání. Při navrhování interiérů, nebo architektury se každý projekt vždy liší rozsahem a proto se i cena liší. Mou snahou je, abychom se úspěšně domluvili, ne abych neustoupil ze zbytečně nadsazených cen.