Ing. arch. Josef Křížek

*1984

Vzdělání:

2010_Fakulta architektury, Ing. arch.
2003_Gymnázium, maturita

Praxe:

Atelier designu a architektury, Praha, Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
Atelier A, Praha, Mgr. Ing. arch. Jindřich Sadílek
Estra Stavební, s.r.o., Praha, Ing. arch. Martin Cikhart
Projekční atelier, Praha, Akad. arch. Ing. arch. Hana Zachová

 

JAK PRACUJI

Při své práci se řídím těmito myšlenkami a principy:

Mým cílem je  architektonicky kvalitně zpracovaný projekt a spokojený klient. Na prvním místě ctím přání klienta. Architekt musí být vnímavý, umět naslouchat a porozumět potřebám a životnímu stylu klienta. Pokud klient netuší, kterým směrem se ubírat, rád mu navrhnu řešení, ale z mé praxe již vím, že klient je člověk s představami a sny a já jako architekt mu mám pomoci nasměrovat jej k nejlepšímu výsledku, ne mu vše rozmluvit a prosadit jen své řešení. Každý můj projekt je tedy navržen na míru konkrétnímu klientovi, jeho životnímu stylu, potřebám a vkusu. Architekt přetváří vize do konceptů, studií a návrhů a dále převádí návrhy do projektů směřujících k realizaci a v průběhu stavby dohlíží na kvalitu jejího zhotovení. 

Za důležité považuji v projektu tyto aspekty:

•    čistota formy a jednoduchost
•    provozní logika celku, funkčnost a návaznost částí
•    duch místa a kontext
•    jasná výtvarná myšlenka
•    cenová přiměřenost
•    individuální přístup ke každému projektu

Každý projekt je jedinečný. Zároveň ale tím, že se určité principy a postupy opakují, získávám s každým dalším projektem cenné zkušenosti, které se neustále rozrůstají a tím se zdokonaluji. Mou snahou je najít výsledný ideální poměr mezi vstupními požadavky tak, aby byl klient spokojen a dílo bylo na vysoké úrovni po stránce odborné, jak technicky, tak výtvarně.
 

PŘI NAVRHOVÁNÍ ARCHITEKTURY:

Pracuji kontextuálně s místem, aby výsledek působil tak, že stavba patří právě tam a ne jinam. Důležité jsou pro mě výtvarné principy, logika celku a kvalitní detail. Cílem projektu je vytvoření neopakovatelné atmosféry. 

PŘI NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRU:

Interier, zejména ten obytný, jako místo, kde tráví dnešní člověk většinu dne a celkově svého života, je vždy navržen s důrazem na přání klienta, neboť to bud právě klient, kdo bude v interieru odpočívat, pracovat, nebo se bavit.

JAK SE VZDĚLÁVÁM:

Trendy se neustále vyvíjejí, sleduji tedy denně odborné weby a pravidelně navštěvuji odborné veletrhy, výstavy a přednášky. Odebírám odborné časopisy a rozšiřuji svou architektonickou knihovnu. Architektura je mým koníčkem, a tak to vše dělám s radostí.